Velg en side

Grafikk

Billedvev

Hva vi gjør

Kunstgrafikk

Grafikk er en fellesbetegnelse for ulike metoder for fremstilling av kunstverk, vanligvis på papir.  Med unntak av monotypi, gir prosessene mulighet for fremstilling av flere eksemplarer av kunstverket.  Hvert eksemplar kalles et ‘grafisk blad’ eller ‘trykk’.
De grafiske blad trykkes fra en trykkplate som er fremstilt enten av kunstneren selv eller etter kunsteneres anvisninger.  Typiske materialer for trykkplater er metall for etsing eller gravyr, stein for litografi, treverk for tresnitt og trestikk, linoleum for linosnitt, og tekstil for silketrykk.

Ved Atelier S8 konsenterer vi oss om de tradisjonene trykkemetodene dyptrykk, høytrykk og litografi.

Billedvev

Billedvev er et tekstilt bilde eller dekorativ vevnad. Veving av billedvev utføres som oftest vertikalt.
I den ferdige vevnaden dekkes renningen fullstendig av innslagsgarnet, i motsetning til vevde stoffer hvor både renning og innslag er synlige i det ferdige produktet.

Renningstråden er vanligvis av lin eller bomull.  Innslagstrådene er ofte bomull eller ull, men kan også inneholde silke, gull, sølv, eller andre materialer.  I tradisjonell norsk billedvev benyttes vanligvis 2-trådet garn av spelsauull, farget med plantefarger.

Rammeverksted

Innrammingen av et kunstverk har en estetisk og symbolsk funksjon, og skal fremstille verket best mulig for betrakteren. Innramming er et håndtverk som krever både teknisk og estetisk kompetanse, og det er viktig at der blir brukt riktige materialer ved innrammingen, slik at bildet presenteres og beskyttes best mulig.

Vi tilbyr et stort utvalg av rammelister og passepartout, og kan også kombinere og modifisere rammelister for å lage spesialtilpassede rammer.

Kulturarv

De tradisjonele trykketeknikkene for trykking av kunstgrafikk er flere hundre år gamle.  Ved å bruke, videreutvikle og undervise i disse teknikkene, bidrar vi til å bevare vår kulturarv.
Vi bevarer også kulturarv gjennom vår bruk av gamle grafikkpresser.  Vår store litografipresse er over 100 år gammel, og gjennomgår nå en fullstendig overhaling slik at den kan bruke i mange år til.
Veving er en enda eldre kunstform.  Veving som håndtverk skriver seg helt tilbake til steinalderen, og billedvev er kjent fra hellenistisk tid.

Oppstadveven vi bruker til billedvev er en viderutvikling av en vevtype som har vært i flere tusen år. Denne tpen vever var tidligere i utstrakt bruk over hele Europa, men ble etter hvert ersttatet av andre typer vevstoler.  I noen områder ved norskekysten og blant samer i Norge og Finland forble oppstadvever i bruk helt frem til moderne tid.

Tradisjon og innovasjon

Samtidig som vi benytter gamle grafikkpresser og vevstoler, og tradisjonelle håndverksteknikker, forsøker vi å kombinere disse med bruk av moderne materialer, verktøy og teknologi.

Bærekraftige prosesser

Et fokusområde for innovasjon og utvikling er erstatning av skadelige kjemikalier.

Mange av de gamle trykkeprosessene baserer seg på bruk av skadelige og farlige kjemikalier: syrer, løsemidler, og fargestoffer.  De fleste av disse kan nå erstattes av giftfrie materialer.  I Atelier S8 anstrenger vi oss for å redusere bruken av skadelige stoffer, og bidra til videreutvikling av miljøvennlige trykkeprosesser.